<< Atgal ? fasado dekoravimo kategorij?

1.      Kaip ilgai egzistuoja fasado dekoro gamintojas MAT BUD?

Kompanija buvo ?kurta 1994 metais. Tai vienas i? pirm?j? fasado apdailos i? polistirolo gamintoj? Lenkijoje. Technologija patikrinta laiku. Vienas pagrindini? ?mon?s tiksl? – pateikti klientui auk??iausios kokyb?s produkt? ir per daugel? met? Mat-Bud dekoratyviniai elementai ?gijo nepriekai?ting? reputacij?.

2.      Kur naudojami dekoratyviniai profiliai ir elementai?

丫头你的奶水真多Dekoro elementai naudojami stilizuojant ?iuolaikinius pastatus, vykdant restauracijas, rekonstrukcijas bei  statini? remonto darbus.

3.      Kokios med?iagos naudojamos MatBud element? gamyboje?

Dekoro detali? gamyboje naudojamos auk??iausios kokyb?s, vakar? Europos gamintoj? med?iagos: ital? gamybos ?Kerakoll“ fasado klijai, patvarus armavimo tinklelis (min. 145g/m2), didelio tankio polistirolas ir giluminis gruntas skirtas i?or?s apdailos darbams.

4.      Kuo MatBud eksterjero detal?s i?siskiria i? kit? gamintoj??

Priimant sprendim? d?l fasado dekor? ?sigijimo ypating? d?mes? skirkite preki? kokybei bei j? gamybos technologijai. Tūkstan?io ar keli? de?im?i? tūkstan?i? lit? suma priver?ia susim?styti kam patik?ti dekoratyvini? detali? gamyb?. Mes siūlome auk??iausios kokyb?s produkcij? u? konkurencing? kain?. Patentuota technologija丫头你的奶水真多, nepriekai?tingos kokyb?s dekoro sudedam?j? dali? med?iagos ir kokyb?s kontrol? u?tikrina produkt? patvarum?, garantuoja, kad armavimo tinklas neatsisluoksniuos nuo pagrindo pagaminto i? didelio tankio polistirolo, o i?oriniai klij? sluoksniai laikui b?gant nenutrup?s.  Vis? i?vardint? veiksni? rezultatas – produkcija, kuri visada patenkins net reikliausio u?sakovo lūkes?ius.

   I?skirtinis bruo?as mūs? siulom? dekor?, lyginant su kit? gamint? produkcij?, ?i? dekor? pritaikymas prie darganoto Lietuvos klimato, jie puikiai i?silaiko nepaisant dr?gm?s ir  sezoninio temperatūros svyravimo. Dr?gm? ne?siskverbia ? element? struktūr?, profiliai nebyra ir nesideformuoja.  

丫头你的奶水真多   Pana?umas su kit? gamintuoju dekorais da?niausiai yra tik vizualus. Kartais gamintojai siekdami atpiginti produkcij?: naudoja labai plonus armavimo tinklelius arba formuoja dekorus be j?; pasirenka gamybai ma?iausio tankio polistirol? (pvz. EPS 50-80); vietoje padengimo naudoja sm?lio ir akrilini? derv? mi?inius; pavir?i? negruntuoja arba pasirenka pigiausi? gilumin? grunt?; armavimo tinklelius deda tiesiai ant polistirolo, tai palengvina gamybos proces?, bet padidina atsisluoksniavimo tikimyb?.

   Mūs? siūlomi profiliai gaminami i? tankaus polistirolo EPS 150-200. Polistirolo pagrindas dengiamas klijais ir tik po to ?presuojamas armavimo tinklelis, tada klijais formuojamas elemento pavir?ius, kuris gruntuojamas i?or?s darbams skirtu giluminiu gruntu.

5.      Ar atitinka fasado dekoro elementai ES higienos reikalavimus?

丫头你的奶水真多Taip, fasado dekoro element? gamybai naudojamos auk?tos kokyb?s med?iagos atitinkan?ios visus ES reikalavimus.

6.      Ar  dekoro elementai yra eksportuojami ?               

丫头你的奶水真多Taip, dekoro elementai eksportuojami ? vakar? Europ? ir ? kaimynines ?alis Latvij?, Baltarusij? bei Rusij?.

7.      Kas da?niausiai ?sigyja fasado dekoratyviniu elementus?

Fasado dekoratyvinius elementus ?sigyja ir individualūs klientai, architektai, dizaineriai ir ?mon?s teikian?io pastat? statybos, remonto, rekonstrukcijos, restauravimo paslaugas. Fasado dekor? populiarum? lemia inovatyvi gamybos technologija leid?ianti gaminti auk?tos kokyb?s ir ?vairaus sud?tingumo  dekoro detales bei montavimo metu sujungti jas ? i?tis? monolit?.

8.      Gal urite jau pagamint? sand?liojam? profili?, ar visk? reikia u?sakin?ti. ?               

Taip, yra apie 20 pozicij?, kuri? tam tikras kiekis (50-200m) visada yra palaikomas gamintojo sand?lyje.

9.      Kaip vyksta u?sakyt? dekor? pristatymas?

Dekoratyviniai fasado elementai gali būti siun?iami per siunt? tarnybas, per kurjeri? ar ekspeditori? tarnybas. Arba galite atsiimte prekes i? sand?lio Vilniuje.

10.  Ar galite pagaminti arkinius elementus?

Taip, galima pagaminti ?vairialypius elementus, simetri?kus ir ne, ovalius ir apvalius. 

11.  Koks standartinis gaminam? dekor? ilgis?

Gaminam? element? standartinis ilgis 1.5 m. Galime pagaminti iki 1,7 m profilius ir iki 2,5 m ilgio kolonas

12.  Kur galima ?sigyti fasado dekoratyviniu elementus?

Dekoratyvinius elementus siūlome ?sigyti atvykus ? mūs? salon? Laisv?s pr. 82 Vilniuje arba pateikti u?klaus?  elenktoniniu pa?tu. Pasirinkti profilius galite tinklapyje test-mayi.cn.

13.  Ar galima ?sigyti dekorus ne?trauktus ? Jūs? standartini? gamini? katalog??

Atliekame ir individualius u?sakymus pagal Jūs? br??inius ar  pavyzd?ius, sudarome element? maketus pagal i?vardintus reikalavimus ir teikiame konsultacijas dominan?iais klausimais.

14.  Kokie yra u?sakym? vykdymo terminai?

Gamybos procesas u?trunka ma?daug 2-3 savaites, u?sakymo ?vykdymo laik? nuo 3 iki 6 savai?i?  prailgin? jo parengimas, pristatymo trukm? bei gamybini? paj?gumu apkrova. Did?iausias darb? antplūdis tenka rudeniui, tad siūlome pasirūpinti dekorais i? anksto


<< Atgal ? fasado dekoravimo kategorij?