Interjero lipdini? i? poliuretano montavimui Jums gali prireikti ?i? ?ranki?:
Peilis; Pie?tukas; Rulet?; Reguliuojamas kampainis; Glaistykl? (?patelis); Mentel? (ma?a); Hermetiko pistoletas; Plaktukas; ?vitrinis popierius; Guls?iukas; Kempin?; Pjūklas su fiksuotu arba reguliuojamu kamp? pripjovimo pagrindu.


01-peiliukas.jpg 02-piestukas.jpg 03-rulete.jpg 04-kampainis.jpg 05-spatelis.jpg 06-mentele.jpg 07-pistoletas.jpg 08-plaktukas.jpg 09-svitrinis-popierius.jpg 10gulsciukas.jpg 11kempine.jpg 12pjuklas-pjau.jpg 13profil-kamp-33.jpg

丫头你的奶水真多DEKOR? I? POLIURETANO MONTAVIMO EIGA:

1. Prid?kite karniz? prie lub? ir sienos sudūrimo taip kad jo ?onai gerai priglust? prie sienos ir lub? pavir?iaus.

丫头你的奶水真多2. Pie?tuku at?ym?kite viet? ant karnizo apatin?s dalies ties jo sudūrimu su i?oriniu sienos kampu. Sudūrin?jant vidin? kamp?, jo ?ym?ti nereikia, jis atitinka profilio kra?tui.

3.  Prabraukite pie?tuku ties pjovimo linija – tai pad?s susiorientuoti ir nesusipainioti pjaustant profil?. Taip pat plonomis linijomis gali būti at?ym?ta profilio vieta ant sienos ir lub? – jos pad?s gr??inti profil? atgal po pripjovimo. Jungiant vidin? kamp?, pasielkite analogi?kai.

丫头你的奶水真多4. Pad?kite ant stakli? taip kad profilio ?onai gerai priglust? prie ?sienos“ ir ?lub?“ pavir?iaus. Tarkim jei profilis turi i?matavimus 9cm x 6cm, tai ir jo pad?tis ant stakli? turi turi i?laikyti tuos pa?ius parametrus. Svarbu nesupainioti kuri ir kra?tini? lie?iasi prie lub?, kuri prie sienos, kitaip Jūs rizikuojate nupjauti ne tuo kampu kuriuo tik?jot?s.

丫头你的奶水真多5. ?sitikin? kad paruo?tas karnizo profilis tinka ? jam numatyt? montavimo viet?, sutepkite jo ilg?sias kra?tines monta?iniais klijais, o sudūrimo vietas – poliuretaniniais klijais siūl?ms.

6. Prid?kite pripjaut? poliuretanin? profil? prie sienos i?laikant jo parametrus – Jums pad?s ant sienos ir lub? paliktos ?ym?s.

7. Stipriai prispauskite juost? taip kad klij? perteklius būt? i?stumtas i? po karnizo (ar kito elemento) profilio. Jei siena turi nelygum?, nebandykite i?kreivinti profil? pagal sien?. Geriau jei tarpas tarp profilio ir pavir?iaus būt? u?pildytas monta?iniais klijais.

8. Klij? pertekli? ties sudūrimais su lubomis ir siena nuimkite su glaistykle (ne su pir?tu). 

9.  I?valykite dekoro pavir?i? nuo dulki? ir klij? liku?i? su ?lape keminele.

丫头你的奶水真多10. Klij? pertekli? ant sujungimo tarp profili? nuimkite su ma?a mentele (ne su pir?tu), o profilio pavir?i? prie sujungimo nuvalykite su acetonu ir palikite 2 valandoms.

11. Po 2 valand? sujungimo viet? u?pildykite poliuritaniniais klijais skirtais siūli? sandarinimui. Klij? pertekli? ant profili? sujungimo nuimkite su ma?a mentele (ne su pir?tu). Profilio pavir?i? prie sudūrimo dar syk? nuvalykite su acetonu.

12. U?glaistikite visus sudūrimus tarp dekor? elastingu glaistu atkartodami visus profilio detales (jei lipdinio profilis su ra?tu / ornamentu).

13. Po glaisto i?d?iovimo interjero lipdini? sudūrimus reikia praeiti  smulkiu ?vitriniu popieriumi, nuvalyti ir nuriebalinti.

丫头你的奶水真多14. Pavir?ius paruo?tas da?ymui. Da?yti reikia interjerui skirtais, skiediklio sud?tyje neturin?iais da?ais 2-3 kartus.

Dekoratyvini? element? montavimas yra nesudetinga , bet labai atsakinga procedūra. ?is darbas reikalauja kruop?tumo ir atsakingumo. Tvarkingai atlikto darbo rezultatas - traukiantis ak? i?skirtinis interjeras. Jei turite klausim?, ra?ykite ?is el.pa?to adresas yra apsaugotas nuo ?iuk?li?. Jums reikia ?galinti JavaScript, kad per?iūr?ti j?.